شما عزیزان می توانید برای دریافت مشاوره و رزرو نوبت با همکاران با توسط شماره های زیر در ارتباط باشید


 

خانم دکتر احمدی دستجردی

جراح  متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر یوسفی

جراح  متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر نادری

جراح  متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر قاضی

جراح  متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر دشتی

جراح  متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر امجدی پور

جراح  متخصص زنان و زایمان